تأکید بر اجرای طرح ساماندهی تابلوهای غیر استاندارد موجود در خیابان های شهر کاشان در شورای شهر کاشان کلید خورد طرح ساماندهی تابلوهای غیر استاندارد در خیابان های کاشان اعضای شورای اسلامی شهر کاشان در نشست فوق العاده خود با حضور مدیر عامل سازمان زیباسازی و معاون شهرسازی شهرداری ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی تابلوهای موجود در خیابان ها و سردر ورودی معابر اصلی شهر به لحاظ نصب نازیبا و غیر استاندارد آنها خواستار هماهنگی سازمان زیباسازی با فرمانداری و شورای تأمین شهرستان و دستگاه های مرتبط دیگر با هدف کاهش چالش ها و آسیب های اجتماعی این موضوع شدند.
 ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

اعضای شورای اسلامی شهر کاشان در نشست فوق العاده خود با حضور مدیر عامل سازمان زیباسازی و معاون شهرسازی  شهرداری ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی تابلوهای موجود در خیابان ها و سردر ورودی معابر اصلی شهر به لحاظ نصب نازیبا و غیر استاندارد آنها خواستار هماهنگی سازمان زیباسازی با فرمانداری و شورای تأمین شهرستان و دستگاه های مرتبط دیگر با هدف کاهش چالش ها و آسیب های اجتماعی این موضوع شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان در این نشست مهندس گرانمایه- مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان- در سخنان کوتاهی با بیان اینکه از حدود 4 سال قبل مشکلات نصب نامتعارف برخی تابلوهای بزرگ در ورودی شماری از مبادی کوچه های شهر به لحاظ ایجاد موانع عدم امکان درست و مناسب دسترسی اورژانس، آتش نشانی و سایر ارگان های خدماتی در مواقع بحرانی و همچنین غیراستاندارد و غیر ایمن بودن این تابلوها که اکثرأ متعلق به هیئت های مذهبی شهرستان هستند و از سوی اکثر سازمان ها از جمله اورژانس، شرکت برق و آتش نشانی مورد ایراد و اشکال جدی واقع شده خواستار ورود شورای اسلامی شهر و مصوبه این نهاد در طرح جمع آوری با برنامه و هدفمند این تابلوها و جایگزین شدن نمونه های استاندارد به جای آنها شد.

وی با بیان اینکه غیرفنی بودن نصب این تابلوهای پرحجم و عریض در اکثر ورودی کوچه ها و معابر شهر هم به لحاظ نازیبایی و هم به جهت تلفات انسانی قابل توجهی که تاکنون پیرامون نصب و بهره برداری از آنها ایجاد شده لزوم جمع آوری و جایگزینی تابلوهای همسان با اصول فرهنگی، اسلامی  و بومی شهری را مورد تأکید قرار داد و افزود: در این زمینه علاوه بر اینکه از مدتها قبل با مسؤلین برخی از هیئت های مذهبی و هم با شماری از ارگانها از جمله سازمان تبلیغات و اداره اطلاعات رایزنی هایی صورت گرفته و موافقت بسیاری از این نهادها و اشخاص نیز در مورد لزوم ساماندهی تابلوهای نامتعارف و غیرایمن و نازیبای حاشیه خیابان ها و ورودی معابر و کوچه های اصلی شهر نیز جلب شده است چند نمونه مقدماتی از تابلوهای جایگزین ایستاده در طرح ها و اشکال مختلف منطیق با فرهنگ بومی اسلامی شهر کاشان نیز طراحی شده است.

در ادامه این نشست رئیس شورا و شماری از اعضای شورای اسلامی شهر از جمله هاشمی طاهری، کردمیل، حیدریان، مهندس رسول زاده، شمس، پارسا و مهندس حاجی قدیری در اظهاراتی جداگانه ضمن استقبال از طرح ساماندهی تابلوهای نامتعارف و غیرایمن و نازیبای حاشیه خیابان ها و ورودی معابر و کوچه های اصلی شهر بر لزوم ایجاد وحدت و هماهنگی و همکاری سازمان زیباسازی شهرداری با ارگانهای مسؤل از جمله شورای هیئات مذهبی، فرمانداری و شورای تأمین تأکید کرده و خواستار رفع چالش ها و موانع اجتماعی و مردمی این موضوع قبل از اجرای این طرح شدند. استفاده از طرح های زیبای جایگزین، مشورت با بزرگان مذهبی و علمای شهر و انتقال فلسفه لزوم اجرای این طرح از حیث مسائل فنی نصب این تابلوها، حفظ امنیت جانی شهروندان و امور بحران شهر به بزرگان و مسؤلین هیئت های مذهبی از دیگر مواردی بود که در این نشست از سوی اعضای شورای اسلامی شهر مطرح گردید و در پایان شد دغدغه های این عده از اعضا پیرامون این طرح از سوی سازمان زیباسازی شهرداری برای کاهش حاشیه های آن پیگیری شود.

گفتنی است در انتهای این نشست مسؤلین سازمان زیباسازی شهرداری طرح نما و منظر که ساماندهی شیوه معماری واحدهای تجاری و مسکونی منطبق با اصول اقلیمی و فرهنگی تاریخی شهر را مورد توجه قرار داده است را مطرح کردند که شماری از اعضای شورای اسلامی از جمله مهندس ناظم رضوی لزوم اجرای جدی این طرح با هدف برچیدن سلایق فردی و ناهمگون در طراحی نمای ساختمان ها و واحدهای تجاری در شهر را خواستار شدند. ارسال لایحه طرح نما و منظر از سوی سازمان زیباسازی شهرداری به کمیسیون فنی و عمرانی نیز توسط اعضای شورای اسلامی در خاتمه این نشست به تصویب رسید.