با حضور هیئت داوران در سازمان زیباسازی آثار مربوط به سومین دوره فراخوان المان و میادین کاشان بررسی و داوری شد نتایج سومین فراخوان المان و میادین کاشان اعلام شد طی برگزاری جلسه داوری در تاریخ 97/09/20 و پس از بررسی 57 اثر ارسالی از سراسر کشور، نظر گروه داوری فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان در خصوص آثار واصله به دبیرخانه فراخوان در موعد مقرر به شرح ذیل می باشد.
 ۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه

طی برگزاری جلسه داوری در تاریخ 97/09/20 و پس از بررسی 57 اثر ارسالی از سراسر کشور، نظر گروه داوری فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان در خصوص آثار واصله به دبیرخانه فراخوان در موعد مقرر به شرح ذیل می­باشد:

1-    1) میدان کتاب

در میان کارهای رسیده گروه داوری در نهایت 5 اثر را با دو رویکرد تجسمی و کاربردی با بازنگری جهت مرحله دوم  داوری بصورت مشروط و بدون اولویت انتخاب و اعلام می­نماید:

1) سبحان نراقی

2) احمد رجبی

 3)سعید منصوری دانشور

4)آزاده محمودی

5)مجید حیدری


   2)میدان ورودی

گروه داوری از میان آثار ارسال شده، هیچ اثری را متناسب با ویژگی های این مکان  و حایز شرایط فراخوان تشخیص نداد.