اولین سروش نوروزی کاشان به همت سازمان زیباسازی برگزار شد. سروش نوروزی در کوشک میدان کمال الملک روابط عمومی سازمان زیباسازی: یکی از آیین قدیمی ایران مراسم سروش نوروزی است که هنوز در بعضی از شهرها و مناطق ایران برگزار می شود و امسال به همت سازمان زیباسازی در میدان فرهنگ و هنر کمال الملک به نمایش گذاشته شد.
 ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند ساعت 0 و 0 دقیقه

روابط عمومی سازمان زیباسازی: یکی از آیین قدیمی ایران مراسم سروش نوروزی است که هنوز در بعضی از شهرها و مناطق ایران برگزار می شود و امسال به همت سازمان زیباسازی در میدان فرهنگ و هنر کمال الملک به نمایش گذاشته شد.

این برنامه با حرکت مراسم نمادین اسفندی عروسی برزک همراه با نواختن سرنا و دهل از میدان کمال الملک آغاز و بعد از طی مسیر پیش بینی شده از محور تاریخی درب باغ، خانه راهب و بازار پانخل تا میدان کمال الملک ادامه پیدا کرد. مرشدخوانی، سیاه بازی، سرنانوازی و مراسم اسب چوبی حسین آباد  از دیگر برنامه سروش نوروزی امسال بود.

این مراسم که همزمان با روز شهردار برگزار می شد با سخنرانی مدیرعامل سازمان زیباسازی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهردار کاشان ادامه پیدا کرد.

در پایان برنامه که با نورافشانی و آتش بازی همراه بود، آسمان کاشان روشن شد.