با برگزاری جلسات کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی در 3 ماه آغازین سال تعداد زیادی از مصوبات اجرائی شده است. نامگذاری بیش از 40 معبر عمومی روابط عمومی سازمان زیباسازی مدیرعامل سازمان: با توجه به حجم درخواست های عمومی و افزایش شکل گیری معابر جدید در سطح شهر کاشان جلسات کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی کاشان بطور منظم در حال برگزاری می باشد .
 ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

روابط عمومی سازمان زیباسازی مدیرعامل سازمان: با توجه به حجم درخواست های عمومی و افزایش شکل گیری معابر جدید در سطح شهر کاشان جلسات کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی کاشان بطور منظم در حال برگزاری می باشد تا در پاسخگویی به شهروندان تأخیری ایجاد نگردد.

مهندس پیراسته ادامه دادند که طی جلسات برگزار شده در سال 98 نامگذاری 2 میدان، 3 خیابان اصلی،
1 بوستان و 40 کوچه انجام و جهت اخذ تأیید نهایی به شورای اسلامی شهر کاشان ارسال شده است.

وی اضافه نمود که طی 3 ماه نخست امسال 30 تابلو دیوارکوب، 30 تابلو پایه دار و 100 تابلو نام خیابان و میادین توسط سازمان زیباسازی کاشان نصب شده است.