همکاری و مشارکت شهروندان در داشتن شهری زیبا از الزامات بهبود مننظر شهری می باشد. پیرایش شهری و حذف زوائد بصری؛ اولین گام در بهبود سیما و منظر شهری روابط عمومی سازمان زیباسازی – مدیرعامل سازمان: ساماندهی سیما و منظر شهری از وظایف سازمان زیباسازی است و این سازمان با 2 رویکرد بررسی و تأیید نمای ساختمان ها در کمیته نما و نیز حذف زوائد بصری در واحد پیرایش شهری انجام وظیفه می نماید.
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير ساعت 0 و 0 دقیقه

روابط عمومی سازمان زیباسازی مدیرعامل سازمان: ساماندهی سیما و منظر شهری از وظایف سازمان زیباسازی است و این سازمان با 2 رویکرد بررسی و تأیید نمای ساختمان ها در کمیته نما و نیز حذف زوائد بصری در واحد پیرایش شهری انجام وظیفه می نماید.

مهندس پیراسته ادامه دادند؛ دیوارنویسی، نصب تابلو، بنر و پلاکارد غیرمجاز، نصب آگهی روی مبلمان شهری و نصب داربست های غیرمجاز از معضلات اصلی حوزه پیرایش شهری هستند که علیرغم اطلاع رسانی در سطح شهر توسط شهروندان نصب و پس از صدور اخطار توسط سازمان جمع آوری می گردد.

وی افزود در مدت سه ماه ابتدای سال 98 حدود 1550 متر داربست و 3900 عدد بنر و پلاکارد غیرمجاز جمع آوری شده است.

ایشان در خاتمه همکاری و مشارکت شهروندان در داشتن شهری زیبا که حق همشهریان می باشد را خواستار شد و افزود هر ساله هزینه های زیادی جهت حذف زوائد بصری به خاطر عدم رعایت  ضوابط قانونی به شهرداری تحمیلمی شود.